TẬP ĐOÀN WAKATAKE DAIJUKAI

TRIẾT LÝ CỦA TẬP ĐOÀN

Tập Đoàn WAKATAKE DAIJUKAI là nơi toàn thể nhân viên chung sức, đồng lòng để ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI. Chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới mà ở đấy con người được trân trọng.

EPA
EPA

PHƯƠNG CHÂM CỦA NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN WAKATAKE DAIJUKAI

Thông điệp mà toàn thể chúng tôi tâm niệm khi bắt đầu công việc,

Đó là CHĂM SÓC NHƯ CHĂM SÓC CHO CHÍNH NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH,

HAY LÀ CHO CHÍNH NHỮNG ĐỨA CON CỦA BẠN TRONG TƯƠNG LAI,

VÀ TẠO RA DỊCH VỤ MÀ CHÍNH BẠN CŨNG MUỐN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÓ.

Giải trí
Giải trí

 

Company Profile:

Đây là tập đoàn phúc lợi xã hội tư nhân lớn nhất trong khu vực Kanto và cung cấp nhiều dịch vụ bảo hiểm chăm sóc dài hạn nhất.

Wakatake Daijyukai

Head Office: 2-4, Hirakawa-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-city, Kanagawa, Japan

Established: March 15th, 1989

President: Kazuo Takeda

Offices and staffs: 29 offices and 1,400 employes.

EPA
EPA

 

Khi làm việc tại tập đoàn Wakatakedaijukai các bạn sẽ có 4 điểm tốt

http://careers.wakatake.net/4merits/